The 36th All Japan Rinyukai Koi Show

Holding in November, 2005

 • 80Bu Showa Sanshoku
  Jumbo Champion
  80Bu Showa Sanshoku
  Mr. Naoyoshi Yamaoka (Japan)
  Dainichi Koi Farm
 • 45Bu Kohaku
  45Bu Champion
  45Bu Kohaku
  Ms. Kazuyo Isaji (Japan)
  Segawa Koi Farm
 • 25Bu Shiro Utsuri
  25Bu Champion
  25Bu Shiro Utsuri
  Mr. Koji Kato (Japan)
  Omosako Koi Farm