The 37th All Japan Rinyukai Koi Show

Holding in November, 2006

 • Over 80Bu Showa Sanshoku
  Grand Champion/Best in Variety
  Over 80Bu Showa Sanshoku
  Mr. Hidenobu Nonogaki (Japan)
  Dainichi Koi Farm
 • 40Bu Kohaku
  Young Champion
  40Bu Kohaku
  Mr. Hidenobu Nonogaki (Japan)
  Kondo Koi Farm
 • 80Bu Kohaku
  Over80Bu Champion/Best in Variety
  80Bu Kohaku
  Mr. Noriyuki Tsubamoto (Japan)
  Sakai Fish Farm
 • 15Bu Kohaku
  15Bu Champion
  15Bu Kohaku
  Mr. Masajyo Yoshida (Japan)
  Kondo Koi Farm