The 23rd All Japan Young Koi Show

Holding in April, 2005

 • 63Bu Showa Sashoku
  Adult Champion/Best in Variety
  63Bu Showa Sashoku
  Mr. Koji Kato (Japan)
  Dainichi Koi Farm
 • 63Bu Taisho Sanshok
  63Bu Kokugyo Prize
  63Bu Taisho Sanshok
  Mr. Toshio Katsumura (Japan)
  Tamaura Fish Farm
 • 12Bu Kohaku
  12Bu Kokugyo Prize
  12Bu Kohaku
  Mr. Tadashi Koguchi (Japan)
  Sakai Fish Farm
 • 63Bu Kohaku
  Best in Variety
  63Bu Kohaku
  Mr. Koji Kato (Japan)
  Sakai Fish Farm
 • 63Bu Hikarimoyo
  Best in Variety
  63Bu Hikarimoyo
  Mr. Toshihiko Hattori (Japan)
 • 63Bu A Ginrin
  Best in Variety
  63Bu A Ginrin
  Mr. Hideo Kondo (Japan)
  Sakai Fish Farm
 • 63Bu Koromo
  Best in Variety
  63Bu Koromo
  KOISAN EUROPE (Belgium)
  Hiroi Koi Farm