The 25th All Japan Young Koi Show

Holding in April, 2007

 • 63Bu Kohaku
  Grand Champion/Best in Variety
  63Bu Kohaku
  Mr.Tepsit (Thailand)
  Kondo Koi Farm
 • 63Bu Shiro Utsuri
  63Bu Kokugyo Prize/Best in Variety
  63Bu Shiro Utsuri
  Ms. Yoshiko Miyagawa (Japan)
  Omosako Koi Farm
 • 53Bu Taisho Sanshoku
  53Bu Kokugyo Prize
  53Bu Taisho Sanshoku
  Mr. Satoru Okubo (Japan)
  Dainichi Koi Farm
 • Mr. Shugo Hoshino (Japan)
  48Bu Taisho Sanshoku
  Mr. Shugo Hoshino (Japan)
  Mr. Shugo Hoshino (Japan)
  Konishi Koi Farm
 • 63Bu B Ginrin
  Best in Variety
  63Bu B Ginrin
  黄 創増様 (Hong Kong)
  Koi No Minuma
 • 12Bu B Ginrin
  12Bu Sakura Prize
  12Bu B Ginrin
  SPKC (Malaysia)
  Koi No Minuma