The 26th All Japan Young Koi Show

Holding in April, 2008

 • 63Bu Kohaku
  Mature Champion
  63Bu Kohaku
  譚 永権様 (China)
  Sakai Fish Farm
 • 38Bu Kohaku
  Young Champion
  38Bu Kohaku
  Mr. Noriyuki Tsubamoto (Japan)
  Kondo Koi Farm
 • 58Bu Taisho Sanshoku
  58Bu Kokugyo Prize
  58Bu Taisho Sanshoku
  Mr. Pongsan Pattanapaison (Thailand)
  Sakai Fish Farm
 • 53Bu Kohaku
  53Bu Kokugyo Prize
  53Bu Kohaku
  Mr. Shigeru Isaji (Japan)
  Hoshikin Koi Farm
 • 43Bu Showa Sanshoku
  43Bu Kokugyo Prize
  43Bu Showa Sanshoku
  譚 永権様 (China)
  Isa Koi Farm
 • 38Bu Taisho Sanshoku
  38Bu Kokugyo Prize
  38Bu Taisho Sanshoku
  Mr. Jitsuo Takagi (Japan)
  Migita Koi Farm
 • 33Bu Taisho Sanshoku
  33Bu Kokugyo Prize
  33Bu Taisho Sanshoku
  Mr. Masahiro Hoshino (Japan)
  Sakai Fish Farm
 • 23Bu Kohaku
  23Bu Kokugyo Prize
  23Bu Kohaku
  Mt. Tepsit (Thailand)
  Oishi Fish Farm
 • 63Bu Utsurimono
  Best in Variety
  63Bu Utsurimono
  Ms. Yoshiko Miyagawa (Japan)
  Omosako Koi Farm
 • 63Bu B Ginrin
  Best in Variety/Sakura Prize
  63Bu B Ginrin
  黄 創増様 (Hong Kong)
  Koi No Minuma
 • 63Bu Taisho Sanshoku
  Best in Variety
  63Bu Taisho Sanshoku
  Mr. Satoru Okubo (Japan)
  Dainichi Koi Farm
 • 63Bu Kawarikoi
  Best in Variety
  63Bu Kawarikoi
  KOI WATER BARN (England)
  Hiroi Koi Farm
 • 58Bu Bekko
  Best in Variety
  58Bu Bekko
  Narita Koi Farm (Japan)
  Hiroi Koi Farm
 • 58Bu Hikariutsuri
  Best in Variety
  58Bu Hikariutsuri
  Mr.Tepsit (Thailand)
  Sakai Fish Farm
 • 63Bu Doitsu
  Best in Variety
  63Bu Doitsu
  列 鷹揚様 (Hong Kong)
  Yagenji Koi Farm
 • 33Bu A Ginrin
  33Bu Sakura Prize
  33Bu A Ginrin
  Mr. Yoshikatsu Toyama (Japan)
  Suzusei Koi Farm