The 33th All Japan Rinyukai Koi Show

Holding in November, 2002

 • 70Bu Taisho Sanshoku
  Mature Champion
  70Bu Taisho Sanshoku
  Mr. Hiromi Muramatsu (Japan)
  Koi no Yohei
 • 55Bu Kohaku
  Adult Champion
  55Bu Kohaku
  Mr. Eiji Maeda (Japan)
  Maruyama Koi Farm
 • 75Bu Shiro Utsuri
  75Bu Champion
  75Bu Shiro Utsuri
  Mr. Shoji Futagawa (Japan)
  Tamaura Fish Farm
 • 65Bu Showa Sanshoku
  65Bu Champion
  65Bu Showa Sanshoku
  Mr. Koji Kato (Japan)
  Dainichi Koi Farm
 • 60Bu Shiro Utsuri
  Special Prize Mature Class
  60Bu Shiro Utsuri
  Mr. Koji Kato (Japan)
  Omosako Koi Farm