The 28th Tokai District Koi Show

Holding in November, 2002

 • 80Bu Taisho Sanshoku
  Jumbo Champion/Best in Variety
  80Bu Taisho Sanshoku
  Mr. Eiji Yokoi (Japan)
  Dainichi Koi Farm
 • Over 80Bu Kohaku
  Over 80Bu Champion
  Over 80Bu Kohaku
  Mr. Yukihiko Harada (Japan)
  Sakai Fish Farm
 • 60Bu Showa Sanshoku
  60Bu Champion
  60Bu Showa Sanshoku
  Mr. Kosho Moribayashi (Japan)
  Ikenaga Nishikigoi
 • 20Bu Kohaku
  20Bu Champion
  20Bu Kohaku
  Mr. Koji Kato (Japan)
 • 80Bu Taisho Sanshoku
  Best in Variety
  80Bu Taisho Sanshoku
  Mr. Koji Kato (Japan)
  Sakai Fish Farm
 • 70Bu Doitsu Kohaku
  Best in Variety
  70Bu Doitsu Kohaku
  Mr. Shoji Yoshida (Japan)