The 33th Tokai District Koi Show

Holding in November, 2008

 • Over 80Bu Showa Sanshoku
  Grand Champion/Best in Variety
  Over 80Bu Showa Sanshoku
  Mr. Taizo Fukunaga (Japan)
  Rikoen
 • 60Bu Kohaku
  60Bu Champion
  60Bu Kohaku
  Mr. Ryoji Kojima (Japan)
  Tendo Koi Farm
 • 70Bu Bekko
  Best in Variety
  70Bu Bekko
  Narita Koi Farm (Japan)
  Sakai Fish Farm
 • 45Bu Kujyaku
  45Bu Centrair Prize
  45Bu Kujyaku
  Mr. Yoshikatsu Toyama (Japan)
  Kaneko Koi Farm
 • 30Bu Goshiki
  30Bu Centrair Prize
  30Bu Goshiki
  Mr. Yoso Kubota (Japan)
  Koi No Minuma
 • 30Bu Goshiki
  30Bu Centrair Prize
  30Bu Goshiki
  Mr. Kazuharu Imagawa (Japan)
  Koi No Minuma