The 37th Tokai District Koi Show

Held in November 2012

 • 80Bu Kohaku
  Gigantic Champion
  80Bu Kohaku
  Mr. Koji Kato (Japan)
  Sakai Fish Farm
 • 75Bu Showa Sanshoku
  Mature Champion
  75Bu Showa Sanshoku
  Mr. Koji Kato (Japan)
  Dainichi Koi Farm
 • 55Bu Taisho Sanshoku
  Adult Champion
  55Bu Taisho Sanshoku
  Mr. Eiji Yokoi
  Sakai Fish Farm
 • 75bu Kohaku
  75Bu Champion
  75bu Kohaku
  Mr. Akira Noda (Japan)
 • 70Bu Kohaku
  70Bu Champion
  70Bu Kohaku
  Mr. Yoshikatsu Toyama (Japan)
 • 60Bu Showa Sanshoku
  60Bu Champion
  60Bu Showa Sanshoku
  Mr. Koji Kato (Japan)
 • 50Bu Goshiki
  50Bu Champion
  50Bu Goshiki
  Mr. Masaru Hishida (Japan)
 • 40Bu Kohaku
  40Bu Champion
  40Bu Kohaku
  Mr. Koji Kato (Japan)
 • 25Bu Doitsu
  25Bu Champion
  25Bu Doitsu
  Mr. Yoshizumi Furuse (Japan)
 • 20Bu Kohaku
  20Bu Champion
  20Bu Kohaku
  Mr. Masaru Hishida (Japan)
 • Mr. Yoshiaki Tsujinouchi (Japan)
  25Bu Centrair Prize
  Mr. Yoshiaki Tsujinouchi (Japan)
  25Bu Ippin Koi