The 46th All Japan Rinyukai Koi Show

Held in November 2015

 • 90Bu Kohaku
  Grand Champion
  90Bu Kohaku
  Mr. Chen Chang
  Sakai Fish Farm
 • 85Bu Taisho Sanshoku
  Gigantic Champion
  85Bu Taisho Sanshoku
  Mr. Ryuhei Okada
  Sakai Fish Farm
 • 70Bu Taisho Sanshoku
  Mature Champion
  70Bu Taisho Sanshoku
  Mr. Paradon Leosakul (Thailand)
  Sakai Fish Farm

  Handled byKoikichi Fish Farm

 • 40Bu Taisho Sanshokuk
  Young Champion
  40Bu Taisho Sanshokuk
  Mr. Paradon Leosakul (Thailand)
  Sakai Fish Farm

  Handled byKoikichi Fish Farm

 • 25Bu Kohaku
  Baby Champion
  25Bu Kohaku
  Mr. Takahiro Toyama
  Oishi Fish Farm
  From No.1 Koi Auction
 • 85Bu Kohaku
  85Bu Best in Size
  85Bu Kohaku
  Mr. Noriaki Yuasa
  Sakai Fish Farm
 • 60Bu Kohaku
  60Bu Best in Size
  60Bu Kohaku
  Mr. Ryuhei Okada
  Sakai Fish Farm
  From Sakai Jumbo Tosai Event
 • 45Bu Goshiki
  45Bu Best in Size
  45Bu Goshiki
  Mr. Ryuhei Okada
  Kanno Koi Farm
 • 20Bu Showa Sanshoku
  20Bu Best in Size
  20Bu Showa Sanshoku
  Mr. Takahiro Toyama
  Sekiguchi Koi Farm
 • 15Bu Doitsugoi
  15Bu Best in Size
  15Bu Doitsugoi
  Mr. Shigeo Kikuchi
  Shinoda Koi Farm
 • 85Bu Shiroutsuri
  Best in Variety
  85Bu Shiroutsuri
  Mr. Pollapat Junvimaloung (Thailand)
  Omosako Koi Farm
  Handled by Koikichi Fish Farm
 • 80Bu Kinginrin
  Best in Variety
  80Bu Kinginrin
  Mr. Yasuo Fujimoto
  Hiroi Koi Farm
  Rinyu Sakura Prize
 • 55Bu Doitsugoi
  Best in Variety
  55Bu Doitsugoi
  Mr. Shigeo Kikuchi
  Hiroi Koi Farm
 • 55Bu Goshiki
  Rinyu Sakura Prize
  55Bu Goshiki
  Mr. Ryuhei Okada
  Kawakami Koi Farm
 • 50Bu Kinginrin
  Rinyu Sakura Prize
  50Bu Kinginrin
  Mr. Ryuhei Okada
  Koi No Minuma
 • 40Bu Doitsugoi
  Rinyu Sakura Prize
  40Bu Doitsugoi
  Mr. Shigeo Kikuchi
  Koshiji Koi Farm
 • 30Bu Goshiki
  Rinyu Sakura Prize
  30Bu Goshiki
  Mr. Ryuhei Okada
  Kawakami Koi Farm
 • 25Bu Kinginrin
  Rinyu Sakura Prize
  25Bu Kinginrin
  Mr. Yasuo Fujimoto
  Hiroi Koi Farm