The 41st Tokai District Koi Show

Held in November 2016

 • 80Bu Taisho Sanshoku
  Grand Champion
  80Bu Taisho Sanshoku
  Mr Roi Suzuki
  Sakai Fish Farm
  Handled by Sakura Nishikigoi

  From Sakai Jumbo Tosai Event
 • 75Bu Tancho
  Kinshachi Grand Prize
  75Bu Tancho
  Mr. Ryuhei Okada
  Sakai Fish Farm
 • 90Bu Taisho Sanshoku
  Gigantic Champion
  90Bu Taisho Sanshoku
  Mr. Kanji Yagura
  Marudo Koi Farm
 • 80Bu Kohaku
  Superior Champion
  80Bu Kohaku
  Mr. Yoshihiro Yoshihashi
  Dainichi Koi Farm
  Handled by Dainichi Koi Farm TOYOTA

  From Dainichi Kai
 • 70Bu Showa Sanshoku
  Mature Champion
  70Bu Showa Sanshoku
  Mr. Kazuo Yokoi
  Dainichi Koi Farm
 • 55Bu Taisho Sanshoku
  Adult Champion
  55Bu Taisho Sanshoku
  Mr. Takahiro Toyama
  Sakai Fish Farm
 • 40Bu Kohaku
  Young Champion
  40Bu Kohaku
  Mr. Noritoshi Seto
  Sakai Fish Farm
  Handled by Shonishiki
 • 25Bu Taisho Sanshoku
  Baby Champion
  25Bu Taisho Sanshoku
  Mr. Tomohiro Kondo
  Sakai Fish Farm
  From No.1 Koi Internet Auction
 • Over 65Bu Male Kohaku
  Male Champion
  Over 65Bu Male Kohaku
  Mr. Kanji Yagura
  Okayama Momotaro Koi
 • 90Bu Kohaku
  90Bu Best in Size
  90Bu Kohaku
  Mr. Chen Chang (China)
  Okayama Momotaro Koi
  Handled by Maruu and Nakamori Trading Co.,Ltd.
 • 85Bu Taisho Sanshoku
  85Bu Best in Size
  85Bu Taisho Sanshoku
  Mr. Tsuyoshi Fukutomi
  Kondo Koi Farm
  From No.1 Koi Internet Auction
 • 80Bu Taisho Sanshoku
  80Bu Best in Size
  80Bu Taisho Sanshoku
  Mr. Hirotaka Nakamura
  Sakai Fish Farm
  From Sakai Jumbo Tosai Event
 • 75Bu Taisho Sanshoku
  75Bu Best in Size
  75Bu Taisho Sanshoku
  Mr. Yoshinari Sogen
  Sakai Fish Farm
 • 70Bu Taisho Sanshoku
  70Bu Best in Size
  70Bu Taisho Sanshoku
  Mr. Masahisa Kitagawa
  Okayama Momotaro Koi
 • 65Bu Kohaku
  65Bu Best in Size
  65Bu Kohaku
  Mr. Nelson Castro (Philippines)
  Tamaura Fish Farm
  Handled by DnA Koi Farm
 • 55Bu Showa Sanshoku
  55Bu Best in Size
  55Bu Showa Sanshoku
  Mr. Tsuyoshi Fukutomi
  Dainichi Koi Farm
 • 55Bu Male Taisho Sanshoku
  Male 55Bu Champion
  55Bu Male Taisho Sanshoku
  Mr. Noritoshi Seto
  Kondo Koi Farm
  Handled by Syonishiki

  From No.1 Koi Internet Auction
 • 40Bu A Ginrin
  40Bu Best in Size
  40Bu A Ginrin
  Mr. Masahisa Kitagawa
  Kondo Koi Farm
  Handled by Syonishiki
 • 35Bu Kohaku
  35Bu Best in Size
  35Bu Kohaku
  Mr. Masahisa Kitagawa
  Sakai Fish Farm
  Handled by Syonishiki
 • 30Bu Showa Sanshoku
  30Bu Best in Size
  30Bu Showa Sanshoku
  Mr. Tomohiro Kondo
  Isa Koi Farm
  From No.1 Koi Internet Auction
 • 25Bu Kohaku
  25Bu Best in Size
  25Bu Kohaku
  Mr. Yasunao Sasaki
  Taniguchi Koi Farm
  Handled by Syonishiki

  From No.1 Koi Internet Auction
 • 85Bu Utsurimono
  Best in Variety
  85Bu Utsurimono
  Mr. Akira Sakai
  Omosako Koi Farm
  From No.1 Koi Internet Auction
 • 80Bu Hikariutsurimono
  Best in Variety
  80Bu Hikariutsurimono
  Mr. Kazuo Yokoi
  Marusaka Koi Farm
  From No.1 Koi Internet Auction
 • 50Bu Syusui
  Best in Variety
  50Bu Syusui
  Mr. Tomohiro Kondo
  Mano Koi Farm
 • 70Bu Doitsugoi
  Best in Variety
  70Bu Doitsugoi
  Mr. Seiji Komatsu
  Shinoda Koi Farm
 • 55Bu Tancho
  55Bu Kinshachi Prize
  55Bu Tancho
  Mr. Takahiro Toyama
  Ogata Koi Farm
 • 50Bu Ippingoi
  50Bu Kinshachi Prize
  50Bu Ippingoi
  Mr. Takahiro Toyama
  Kawakami Koi Farm
 • 25Bu Goshiki
  25Bu Kinshachi Prize
  25Bu Goshiki
  Mr. Eiji Yokoi
  Kawakami Koi Farm