The 48th All Japan Nishikigoi Show

Held in February 2017

 • 70Bu Taisho Sanshoku
  Mature Champion
  70Bu Taisho Sanshoku
  Mr. Pollapat Junvimaloung (Thailand)
  Marudo Koi Farm
  Handled by Koikichi Fish Farm
 • 70Bu Male Showa Sanshoku
  Male Mature Champion
  70Bu Male Showa Sanshoku
  Mr. Chaiyot Paporn (Thailand)
  Isa Koi Farm
  Handled by Koikichi Fish Farm
 • 75Bu Taisho Sanshoku
  Kokugyo Prize
  75Bu Taisho Sanshoku
  Mr. Pollapat Junvimaloung (Thailand)
  Sakai Fish Farm
  Handled by Koikichi Fish Farm
 • 70Bu Kohaku
  Kokugyo Prize
  70Bu Kohaku
  Mr. Kanji Yagura
  Matsue Nishikigoi Center
 • 50Bu Kohaku
  Kokugyo Prize
  50Bu Kohaku
  Mr. Jitsuo Takagi
  Sakai Fish Farm
  From Sakai Jumbo Tosai Event
 • 45Bu Showa Sanshoku
  Kokugyo Prize
  45Bu Showa Sanshoku
  Mr. Masahiro Hoshino
  Okayama Momotaro Koi
 • 30Bu Showa Sanshoku
  Kokugyo Prize
  30Bu Showa Sanshoku
  Mr. Takahiro Toyama
  Sekiguchi Koi Farm
  From No.1 Koi Internet Auction
 • 25Bu Taisho Sanshoku
  Kokugyo Prize
  25Bu Taisho Sanshoku
  Mr. Wang Wei (China)
  Oya Koi Farm
  Handled by Kisho Co.,Lrd. & 川島錦鯉養殖有限公司
 • 20Bu Taisho Sanshoku
  Kokugyo Prize
  20Bu Taisho Sanshoku
  Mr. Kelvin Sim (Malaysia)
  Oya Koi Farm
  Handled by AK Nishikigoi
 • 15Bu Taisho Sanshoku
  Kokugyo Prize
  15Bu Taisho Sanshoku
  Mr. Ronnie Lim (Malaysia)
  Sakai Fish Farm
  Handled by Gosanke Koi Service Centre
 • 80Bu Male Showa Sanshoku
  Kokugyo Prize
  80Bu Male Showa Sanshoku
  Mr. Noriaki Yuasa
  Okayama Momotaro Koi
 • 90Bu Taisho Sanshoku
  Best of Miyabi Prize
  90Bu Taisho Sanshoku
  Mr. Ryuhei Okada
  Sakai Fish Farm
 • 90Bu Kawarigoi
  Best of Sakura Prize
  90Bu Kawarigoi
  Narita Koi Farm
  Sekine Fish Farm
 • 80Bu Showa Sanshoku
  Miyabi Prize
  80Bu Showa Sanshoku
  Mr. Paradorn Leosaku (Thailand)
  Igarashi Koi Farm
  Handled by Koikichi Fish Farm
 • 70Bu Showa Sanshoku
  Miyabi Prize
  70Bu Showa Sanshoku
  Mr. Paradorn Leosaku (Thailand)
  Okayama Momotaro Koi
  Handled by Koikichi Fish Farm
 • 65Bu Showa Sanshoku
  Miyabi Prize
  65Bu Showa Sanshoku
  Mr. Tan Yongquan (Chinai)
  Hoshikin Koi Farm
  Handled by Sanshin Trading
 • 60Bu Showa Sanshoku
  Miyabi Prize
  60Bu Showa Sanshoku
  Mr. Fajar (Indonesia)
  Isa Koi Farm
  Handled by Koi Castle
 • 50Bu Showa Sanshoku
  Miyabi Prize
  50Bu Showa Sanshoku
  Mr. Paradorn Leosaku (Thailand)
  Sekiguchi Koi Farm
  Handled by Koikichi Fish Farm
 • 30Bu Kohaku
  Miyabi Prize
  30Bu Kohaku
  Mr. Tetsuo Kitamura
  Oishi Fish Farm
 • 15Bu Kohaku
  Miyabi Prize
  15Bu Kohaku
  Mr. Noritoshi Seto
  Taniguchi Koi Farm
  Handled by Syonishiki
 • 12Bu Taisho Sanshoku
  Miyabi Prize
  12Bu Taisho Sanshoku
  Mr. Chaiyot Paporn (Thailand)
  Oya Koi Farm
  Handled by Mungkorn Intercorp
 • 75Bu Kujyaku
  Sakura Prize
  75Bu Kujyaku
  CK NG (Singapore)
  Miyatora Koi Farm
  Handled by Diamond Koi Farm
 • 70Bu Goshiki
  Sakura Prize
  70Bu Goshiki
  Mr. Yoshinari Sogen
  Kanno Koi Farm
 • 65Bu Kawarigoi
  Sakura Prize
  65Bu Kawarigoi
  Mr. Sugiarto Kurniawan (Indonesia)
  Fukazawa Koi Farm
  Handled by Samurai Koi Centre
 • 60Bu Goshiki
  Sakura Prize
  60Bu Goshiki
  Mr. Preecha Oranaramkul (Thailand)
  Kanno Koi Farm
  Handled by Koikichi Fish Farm
 • 55Bu Kujyaku
  Sakura Prize
  55Bu Kujyaku
  Mr. Hisayasu Masuyama
  Omosako Koi Farm
  From No.1 Koi Internet Auction
 • 45Bu Goshiki
  Sakura Prize
  45Bu Goshiki
  Mr. Ryuhei Okada
  Kawakami Koi Farm
 • 25Bu A Ginrin
  Sakura Prize
  25Bu A Ginrin
  Mr. Takahiro Toyama
  Dainichi Koi Farm
 • 20Bu Goshiki
  Sakura Prize
  20Bu Goshiki
  Mr. Noriaki Kojima
  Kawakami Koi Farm
  From No.1 Koi Internet Auction
 • 12Bu B Ginrin
  Sakura Prize
  12Bu B Ginrin
  Mr. Surakan Jeerawatvorakun (Thailand)
  Anetto Nishikigoi Club
  Handled by Koikichi Fish Farm
 • 75Bu Tancho
  Tsubaki Prize
  75Bu Tancho
  Mr. Ryuhei Okada
  Sakai Fish Farm
 • 70Bu Doitsugoi
  Tsubaki Prize
  70Bu Doitsugoi
  Mr. Shigeo Kikuchi
  Hiroi Koi Farm
 • 55Bu Doitsugoi
  Tsubaki Prize
  55Bu Doitsugoi
  Mr. Takehiko Kangyo
  Hiroi Koi Farm
 • 50Bu Tancho
  Tsubaki Prize
  50Bu Tancho
  Mr. Peter Lewis (England)
  Maruhiro Koi Farm
  Handled by Nippon Nishikigoi
 • 35Bu Doitsugoi
  Tsubaki Prize
  35Bu Doitsugoi
  Mr. Djudju Suryana (Indonesia)
  Hiroi Koi Farm
  Handled by Samurai Koi Centre
 • 25Bu Doitsugoi
  Tsubaki Prize
  25Bu Doitsugoi
  Mr. Tonny Hii (Malaysia)
  Shinoda Koi Farm
  Handled by AK Nishikigoi
 • 20Bu Kumonryu
  Tsubaki Prize
  20Bu Kumonryu
  Mr. Takehiko Kangyo
  Suzusei Koi Farm
 • 12Bu Doitsugoi
  Tsubaki Prize
  12Bu Doitsugoi
  Mr. Shigeo Kikuchi
  Nishiki Maruhide Koi Farm
 • 75Bu Hiutsuri
  Botan Prize
  75Bu Hiutsuri
  Mr. Preecha Oranaramkul (Thailand)
  Shinoda Koi Farm
  Handled by Koikichi Fish Farm
 • 70Bu Syusui
  Botan Prize
  70Bu Syusui
  Mr. M Fajar (Indonesia9
  Mano Koi Farm
  Handled by Dodo Koi
 • 60Bu Syusui
  Botan Prize
  60Bu Syusui
  Ms. An Tra (Vietnam)
  Mano Koi Farm
  Handled by Koibito Japan
 • 45Bu Syusui
  Botan Prize
  45Bu Syusui
  Mr. Kelvin Sim (Malaysia)
  Tanaka Koi Farm
  Handled by AK Nishikigoi

  From No.1 Koi Internet Auction
 • 30Bu Hikariutsuri
  Botan Prize
  30Bu Hikariutsuri
  Mr. Kei Fujimoto
  Sakura Nishikigoi
 • 25Bu Hikariutsuri
  Botan Prize
  25Bu Hikariutsuri
  Mr. Kei Fujimoto
  Sakura Nishikigoi
 • 20Bu Hikariutsuri
  Botan Prize
  20Bu Hikariutsuri
  Mr. Sumate Jarumaneeroj (Thailand)
  Tanaka Koi Farm
  Handled by Mungkorn Intercorp
 • 90Bu Taisho Sanshoku
  Miya Hideo Prize
  90Bu Taisho Sanshoku
  Mr. Yuan Jiandong (China)
  Sakai Fish Farm
  Handled by Kinsho Co.,Ltd.
 • 90Bu Kohaku
  Best in Variety
  90Bu Kohaku
  Mr. Yohanes Jusuf (Indonesia)
  Sakai Fish Farm
  Handled by Samurai Koi Centre
 • 85Bu Shiroutsuri
  Best in Variety
  85Bu Shiroutsuri
  Mr. Pollapat Junvimaloung (Thailand)
  Omosako Koi Farm
  Handled by Koikichi Fish Farm
 • 90Bu A Ginrin
  Best in Variety
  90Bu A Ginrin
  Mr. Kanji Yagura
  Okayama Momotaro Koi
 • 60Bu Hikarimoyo
  Best in Variety
  60Bu Hikarimoyo
  Mr. Hernando Yuwono (Indonesia)
  Yagenji Koi Farm
  Handled by Samurai Koi Centre
 • 60Bu Hikariutsuri
  Best in Variety
  60Bu Hikariutsuri
  Mr. Yohanes Jusuf (Indonesia)
  Sakura Nishikigoi
  Handled by Samurai Koi Centre
 • 90Bu Asagi
  Best in Variety
  90Bu Asagi
  Mr. Yoshikatsu Toyama
  Nagoshi Koi Farm
  From No.1 Koi Internet Auction