The 42nd Tokai District Koi Show

Held in November 2017

 • 90bu Taisho Sanshoku
  Grand Champion
  90bu Taisho Sanshoku
  Mr. Noriaki Yuasa
  Kondo Koi Farm
 • 90bu Ippinmono
  Kinshachi Grand Prize
  90bu Ippinmono
  K EXPORT
  Marusei Koi Farm
 • 90bu Kohaku
  Gigantic Champion
  90bu Kohaku
  Mr. Chen Chang (China)
  Okayama Momotaro Koi
  Handled by MARUU CO.,LTD & Nakamori Trading CO.,LTD
 • 80bu Showa Sanshoku
  Superior Champion
  80bu Showa Sanshoku
  Mr. Kazuo Yokoi
  Dainichi Koi Farm
 • 60bu Goshiki
  Mature Champion
  60bu Goshiki
  Mr. Syugo Hoshino
  Yagenji Koi Farm
 • 55bu Kohaku
  Adult Champion
  55bu Kohaku
  Mr. Takahiro Toyama
  Maruyama Koi Farm
  From No.1Koi Internet Auction
 • 20bu Kohaku
  Baby Champion
  20bu Kohaku
  Mr. Takahiro Toyama
  Sakai Fish Farm
 • 85bu Kohaku
  85bu Champion
  85bu Kohaku
  Mr. Yoshizumi Furuse
  Matsue Nishikigoi Center
 • 75bu Showa Sanshoku
  75bu Champion
  75bu Showa Sanshoku
  Mr. Kazuo Yokoi
  Sekiguchi Koi Farm
 • 70bu Showa Sanshoku
  70bu Champion
  70bu Showa Sanshoku
  Mr. Shoji Kadono
  Sakai Fish Farm
 • 65bu Showa Sanshoku
  65bu Champion
  65bu Showa Sanshoku
  Mr. Kazuo Yokoi
  Tamaura Fish Farm
 • 40bu Kohaku
  40bu Champion
  40bu Kohaku
  Mr. Takahiro Toyama
  Nogami Koi Farm
  From No.1Koi Internet Auction
 • 35bu Kohaku
  35bu Champion
  35bu Kohaku
  Mr. Takahiro Toyama
  Kondo Koi Farm
 • 30bu Showa Sanshoku
  30bu Champion
  30bu Showa Sanshoku
  Mr. Takahiro Toyama
  Tamaura Fish Farm
 • 25bu Taisho Sanshoku
  25bu Champion
  25bu Taisho Sanshoku
  Mr. Yasuo Fujimoto
  Ooya Koi Farm
 • 20bu Showa Sanshoku
  20bu Champion
  20bu Showa Sanshoku
  Mr. Tomohiro Kondo
  Isa Koi Farm
 • Over 65bu Kohaku
  Male Over 65bu Champion
  Over 65bu Kohaku
  Mr. Noriaki Yuasa
  Sakai Fish Farm
 • 50bu Doitsugoi
  50bu Kinshachi Prize
  50bu Doitsugoi
  Mr. Taichi Morozumi
  Koda Koi Farm
 • 45bu Ippinmono
  45bu Kinshachi Prize
  45bu Ippinmono
  Mr. Takahiro Toyama
  AO.Aokiya
 • 30bu Koromo
  30bu Kinshachi Prize
  30bu Koromo
  Mr. Takahiro Toyama
  Marushin Koi Farm
 • 25bu Doitsugoi
  25bu Kinshachi Prize
  25bu Doitsugoi
  Mr. Yasunao Sasaki
  Shinoda Koi Farm
 • 15bu B-Ginrin
  15bu Kinshachi Prize
  15bu B-Ginrin
  Mr. Tomohiro Kondo
  Anetto Nishikigoi Club
 • 85bu Kohaku
  Best in Variety
  85bu Kohaku
  Mr. Yoshikatsu Toyama
  Sakai Fish Farm
 • 85bu Taisho Sanshoku
  Best in Variety
  85bu Taisho Sanshoku
  Mr. Shoji Kadono
  Sakai Fish Farm
 • 85bu Showa Sanshoku
  Best in Variety
  85bu Showa Sanshoku
  Mr. Toshihiro Yoshihashi
  Dainichi Koi Farm
 • 55bu Shusui
  Best in Variety
  55bu Shusui
  Mr. Tomohiro Kondo
  Mano Koi Farm
 • 55bu Ippinmono
  Best in Variety
  55bu Ippinmono
  Narita Koi Farm
  Otsuka Koi Farm
 • 55bu B-Ginrin
  Best in Variety
  55bu B-Ginrin
  Mr. Tomohiro Kondo
  Hiroi Koi Farm
 • 50bu Hikariutsurimono
  Best in Variety
  50bu Hikariutsurimono
  Mr. Takahiro Toyama
  Sakura Nishikigoi