The 42nd All Japan Nishikigoi Show

Holding in January, 2011

 • 90Bu Kohaku
  Gigantic Champion
  90Bu Kohaku
  Mr. DKC (Belgium)
  Nogami Koi Farm
 • 80Bu Showa Sanshoku
  Superior Champion / Best in Variety
  80Bu Showa Sanshoku
  Mr. Jitsuo Takagi (Japan)
  Dainichi Koi Farm
 • 55Bu Taisho Sanshoku
  Adult Champion
  55Bu Taisho Sanshoku
  Mr. Masaru Hishida (Japan)
  Oya Fish Farm
 • 40Bu Taisho Sankshoku
  Young Champion
  40Bu Taisho Sankshoku
  Mr. Edy Yonathan (Indonesia)
  Sakai Fish Farm
 • 90Bu Kohaku
  90Bu Kokugyo Prize
  90Bu Kohaku
  Mr. N Budiono Gunawan(Indonesia)
  Muto Koi Farm
 • 85Bu Kohaku
  85Bu Kokugyo Prize
  85Bu Kohaku
  Mr. David & Kelvin(Singapore)
  Sakai Fish Farm
 • 75Bu Showa Sanshoku
  75Bu Kokugyo Prize
  75Bu Showa Sanshoku
  伍 祥發先生 (Hong Kong)
  Dainichi Koi Farm
 • 70Bu Kohaku
  70Bu Kokugyo Prize
  70Bu Kohaku
  譚 永権先生 (China)
  Sakai Fish Farm
 • 65Bu Kohaku
  65Bu Male Kokugyo Prize
  65Bu Kohaku
  Mr. Saburo Iizuka (Japan)
  Sakai Fish Farm
 • 65Bu Kohaku
  65Bu Male Kokugyo Prize
  65Bu Kohaku
  Mr. Saburo Iizuka (Japan)
  Sakai Fish Farm
 • 55Bu Goshiki
  55Bu Kokugyo Prize
  55Bu Goshiki
  Dearest Club (Japan)
  Koi No Minuma
 • 50Bu Kohaku
  50Bu Kokugyo Prize
  50Bu Kohaku
  Mr. Shinji Omae (Japan)
  Hoshikin Koi Farm
 • 30Bu Taisho Sanshoku
  30Bu Kokugyo Prize
  30Bu Taisho Sanshoku
  Mr. Hartono Sukwanto(Indonesia)
  Otsuka Koi Farm
 • 25Bu Taisho Sanshoku
  25Bu Kokugyo Prize
  25Bu Taisho Sanshoku
  Mr. Takashi Fujimoto (Japan)
  Sakai Fish Farm
  * Sold at No.1 Koi Event
 • 15Bu Tancho
  15Bu Kokugyo Prize
  15Bu Tancho
  MEC KOI (Germany)
  Omosako Koi Farm
 • 12Bu Showa Sanshoku
  12Bu Kokugyo Prize
  12Bu Showa Sanshoku
  Mr. Koji Kato (Japan)
  Dainichi Koi Farm
 • 85Bu Taisho Sanshoku
  Best in Variety
  85Bu Taisho Sanshoku
  Mr. Jitsuo Takagi (Japan)
  Sakai Fish Farm
 • 90Bu Utsurimono
  Best in Variety
  90Bu Utsurimono
  Mr.Pratana Wanasook(Thailand)
  Omosako Koi Farm
 • 80Bu Goshiki
  Best in Variety / 80Bu Sakura Prize
  80Bu Goshiki
  Dearest Club (Japan)
  Mr. Kazuhiko Odawara
 • 85Bu Hikari Muji
  Best in Variety
  85Bu Hikari Muji
  Mr. Haryanto P (Indonesia)
  Izumiya Koi Farm
 • 15Bu Goshiki
  15Bu Sakura Prize
  15Bu Goshiki
  Mr. Yoshizumi Furuse (Japan)
  Koi No Minuma