The 22nd All Japan Young Koi Show

Holding in April, 2004

 • 58Bu Kohaku
  Adult Champion/Kokugyo Prize
  58Bu Kohaku
  Mr. Tadashi Koguchi (Japan)
  Sakai Fish Farm
 • 63Bu Utsurimono
  Best in Variety
  63Bu Utsurimono
  Mr. Yoko Matsuzaki (Japan)
  Omosako Koi Farm
 • 63Bu Hikarimoyo
  Best in Variety
  63Bu Hikarimoyo
  Mr. Toshihiko Hattori (Japan)
 • 48Bu A Ginrin
  48Bu Sakura Prize
  48Bu A Ginrin
  Mr. Satoru Okubo (Japan)
 • 58Bu Taisho Sanshoku
  Dream Tategoi Prize
  58Bu Taisho Sanshoku
  Mr. Satoru Okubo (Japan)
  Sakai Fish Farm